95 χρόνια από την Συνένωση ΒΑΓΙΩΝ και ΚΑΣΝΕΣΙΟΥ ( 25 Μαΐου 1925 )


Σχεδόν έναν αιώνα πριν, μία σημαντική αλλαγή αποτέλεσε το ορόσημο για τον τόπο μας.

Την 25η Μαΐου του 1925, επί πρωθυπουργίας Παύλου Κουντουριώτη και υπουργού εσωτερικών Γεωργίου Κονδύλη υπεγράφη το διάταγμα (ΦΕΚ 139/4-6-1925) σύμφωνα με το οποίο «Αι κοινότητες Βαγίων και Καζνεσίουτου πρώην δήμου Θεσπιέων, ενούνται εις μίαν Κοινότητα υπό το όνομα κοινότης Βαγίων, με έδραν τον ομώνυμoν συνοικισμόν Βάγια».


Την περίοδο αυτή πρόεδρος των Βαγίων ήταν ο Νίκος Στενός του Λουκά και του Κασνεσίου ο Παναγιώτης Αγγέλου του Αθανασίου, λόγω θανάτου του εκλεγέντος προέδρου Σπυρίδωνος Γ. Μασούρα, οι οποίοι και θεωρούνται οι συντελεστές της συνένωσης.


Στις πρώτες εκλογές, μετά την συνένωση τον Οκτώβριο του 1925, εκλέχθηκε πρόεδρος Κοινότητος Βαγίων ο Γεώργιος Τσέλλος του Αθανασίου (ή Ματρόζος).

Στην απογραφή του 1928 τα Βάγια είχαν πληθυσμό 2750 κατοίκων και το Κασνέσι 506.

Οι δύο κοινότητες είχαν προέλθει από την κατάργηση του Δήμου Θεσπιέων το 1914, στον οποίον και ανήκαν επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου.

Αυτή η ένωση, αποτελεί και την έναρξη της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας.

Ενωμένοι συνεχίζουμε να δημιουργούμε!


Σημείωση:

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τα βιβλία των Γιώργου Ε. Αντωνίου "ΒΑΓΙΑ – ΚΑΣΝΕΣΙ Διαδρομή στον χώρο και τον χρόνο" (2016) και του Γρηγόρη Λ. Παπαβασιλείου "ΒΑΓΙΑ: Από την Δημογεροντία στον Καποδίστρια" (2002).


ΘΗΒΑ REAL NEWS https://ift.tt/2TxxPeg
Από το Blogger.