Γιώργος Κοτρωνιάς: Με ερώτησή μου προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως εκφράζω κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς για την τροπολογία που ψηφίσθηκε στο Σ/Ν για τη Μεταναστευτική Νομοθεσία και ειδικά για την εφαρμογή της διάταξης που αφορά στη βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας στην τάξη


Με ερώτησή μου προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως εκφράζω κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς για την τροπολογία που ψηφίσθηκε στο Σ/Ν για τη Μεταναστευτική Νομοθεσία και ειδικά για την εφαρμογή της διάταξης που αφορά στη βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας στην τάξη.

Οι προβληματισμοί μου αποτυπώνονται στα εξής ερωτήματα:

α) Ποιος γονέας που έχει ένα παιδί ΑΜΕΑ με παράλληλη διδασκαλία στην τάξη θα δεχθεί να βιντεοσκοπείται το μάθημα ;

β) Ποιος εγγυάται ότι η καθημερινότητα της τάξης δεν θα αποτελέσει θέμα του διαδικτύου ;

γ) Εξετάζεται η περίπτωση να μην έχουν συμμετοχή οι μαθητές στο μάθημα φοβούμενοι διαπόμπευσή τους σε μία π.χ. άστοχη απάντηση ;

Ισχυρή πεποίθησή μου ότι, η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης διδασκόντων – μαθητών και γονέων πρέπει να βασισθεί πρώτα στον παράγοντα άνθρωπο και ακολούθως στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας .
Από το Blogger.