Γιώργος Κοτρωνιάς: Σήμερα κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, σχετικά με το θαλάσσιο χωροταξικό


Σήμερα κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, σχετικά με το θαλάσσιο χωροταξικό.

Σας παραθέτω αναλυτικά την ερώτηση μου:

<<Κύριε Υπουργέ,

Στις 22 με 24 Νοεμβρίου 2019, εκπροσωπώντας (ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ) την Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ( ΚΕΔΕ ), συνδιοργάνωσα, μαζί με το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), στη Ναύπακτο το 29ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ με θέμα «θαλάσσιο χωροταξικό, επεξεργασία υγρών αποβλήτων, θαλάσσιοι αποδέκτες ».

Κύριε Υπουργέ, εντοπίζω το ενδιαφέρον μου στη Θαλάσσια Χωροταξία και την σημασία που θα είχε για την πατρίδα μας η θεσμοθέτηση του θαλάσσιου χωροταξικού, που θα ολοκληρώσει την προσπάθεια που γίνεται για να μπει μία τάξη στο περιβάλλον και τις χρήσεις του, είτε αυτό είναι αστικό είτε δασικό και γενικότερα χερσαίο περιβάλλον αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την πατρίδα μας και μάλιστα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο.

Ο νόμος που διέπει αυτή τη στιγμή το εν λόγω θέμα είναι ο 3983 /2011 ΦΕΚ 144 όπου στο άρθρο 6 καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις και την συμβολή της ωκεανογραφίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στο δε άρθρο 8 αναφέρεται στο τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα θαλάσσιο χωροταξικό αφού με αυτό μπαίνει σε τάξη η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η εξόρυξη πετρελαίου, οι προστατευόμενες περιοχές, ακόμη και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων μεταφοράς ενέργειας, ο τουρισμός στις παραλίες, η υποθαλάσσια φυσική κληρονομιά, ο υποθαλάσσιος αρχαιολογικός πλούτος και λοιπά και λοιπά.

Κύριε Υπουργέ πιστεύω ότι πρέπει σύντομα να καλύψουμε και την απουσία θαλάσσιου χωροταξικού για τη χώρα μας, αλλά να καλύψουμε και το επιστημονικό μας έλλειμμα αξιοποιώντας παραδείγματα από την Βαλτική και την Αδριατική ώστε να προχωρήσουμε στην σύνταξη του εθνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου.

Ερωτώ αν είναι στις προθέσεις σας να προωθήσετε το θαλάσσιο χωροταξικό της χώρας.

Αν ναι, σας παρακαλώ σε χρόνο που εσείς θεωρείτε κατάλληλο να έχουμε μια συνάντηση και να σας κάνουμε μαζί με τους ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι ευχαρίστως θα συμμετείχαν σε μία τέτοια συνάντηση, προτάσεις για το θαλάσσιο χωροταξικό>>.

Από το Blogger.