Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην αστυνομία

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην αστυνομία

Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην αστυνομία με ωριαία αποζημίωση, 2ης εκπαιδευτικής περιόδου (Γ Εξάμηνο – θεωρητική εκπαίδευση), Εκπαιδευτικής Σειράς 2019-2021
Η ΕΛΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο της θεωρητικής εκπαίδευσης του Γ΄ Εξαµήνου και καλούν αυτούς όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

elastheseis

Όσοι/-ες επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις θα υποβάλλουν (εντός φακέλου µε διάφανο εξώφυλλο) µέχρι την 13:00 ώρα της Τετάρτη 10/06/2020 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Τµήµα ∆οκίµων

Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, µε βάση ότι αυτά θα είναι αριθµηµένα µε ενιαία αρίθµηση, από την πρώτη µέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού και καταγεγραµµένα σε Πίνακα Περιεχοµένων, στον οποίο θα

αναγράφεται ο/οι αριθµός/-οι σελίδας/-ων του καθενός.

Η προκηρυξη ΕΔΩ

Ειδησεις https://ift.tt/2B7Uck9
Από το Blogger.