7 Ιουλίου 2020 δικάζονται στο Εφετείο Λαμίας 20 γνωστά ονόματα της Λαμιακής Κοινωνίας... για τη ζημιά που προκάλεσαν σε 15.000 Συνεταίρους...


7 Ιουλίου 2020 δικάζονται στο Εφετείο Λαμίας 20  γνωστά ονόματα της Λαμιακής Κοινωνίας.... για τη ζημιά που προκάλεσαν σε 15.000 Συνεταίρους... Να είστε όλοι εκεί....


f.b. Κίνημα Μεριδιούχων Σ.Τ.Λ….

Τ.Κ. 35 100

ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Από το Blogger.