Γιάννης Οικονόμου: Οι εμπορικές επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα-Να εξετασθεί η δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις


Οι εμπορικές επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα-Να εξετασθεί η δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις

Με ερώτηση που κατέθεσα προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης ζητάω να εξετασθεί η δυνατότητα μετατροπής ενός από τους επαγγελματικούς λογαριασμούς της κάθε επιχείρησης σε ειδικό ακατάσχετο τροφοδότη λογαριασμό έτσι ώστε να τροφοδοτεί τις βασικές της λειτουργίες.

Παρά το γεγονός ότι, κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό παρόμοια δυνατότητα δεν παρέχεται σε όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η δυνατότητα δέσμευσης λογαριασμών επιχείρησης από το πρώτο ευρώ την εμποδίζει να λειτουργήσει ώστε να παράξει τα έσοδα που της επιτρέπουν την αποπληρωμή της οφειλής της και ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά την καταβολή μισθών στους εργαζόμενους της επιχείρησης αλλά και τις πληρωμές τους προμηθευτές της.

Η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμη πιο δύσκολή αφού η πανδημία του κορωνοϊού με τις έτσι και αλλιώς εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, έχει και σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρήσης μετρητών και την αύξηση συναλλαγών μέσω POS. Έτσι αποκτά καθοριστική σημασία για την επιβίωση των επιχειρήσεων και την εκ μέρους τους διατήρηση μιας στοιχειώδους ρευστότητας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου λογαριασμού, τουλάχιστον μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση που έφερε η πανδημία.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώ τους κ.κ. Υπουργούς:

-Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει τη μετατροπή ενός από τους υποχρεωτικά δηλωμένους στην ΑΑΔΕ επαγγελματικούς λογαριασμούς της κάθε επιχείρησης σε ειδικό ακατάσχετο τροφοδότη λογαριασμό, έτσι ώστε να τροφοδοτεί βασικές λειτουργίες όπως πληρωμή μισθοδοσίας, καταβολές οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, πληρωμή μισθωμάτων, πληρωμή προμηθευτών, κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων;

-Με δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση των συναλλαγών με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών από τους καταναλωτές σκέφτεται η κυβέρνηση ο ειδικός ακατάσχετος τροφοδότης λογαριασμός να συνδέεται με τις εισπράξεις της επιχείρησης από τις συναλλαγές αυτές;

Από το Blogger.