Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Είναι η εποχή των μεγάλων έργων. Στις 27 Αυγούστου στο υπουργείο Συντονισμού, παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, υπογράφεται η σύμβαση με την ΠΕΣΙΝΕ για τη δημιουργία βιομηχανίας αλουμίνας, ένα έργο με κόστος 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Υπογράφεται συγχρόνως η σύμβαση με την οποία η ΔΕΗ αναλαμβάνει να ιδρύσει δύο ακόμη υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας για την παροχή ρεύματος στη νέα βιομηχανία, που θα λειτουργήσει το 1964.
Στις 30 Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία η πρώτη μονάδα του υδροηλεκτρικού εργοστασίου του Ταυρωπού, ισχύος 40 μεγαβάτ, για το οποίο δαπανήθηκαν 30 εκατομμύρια δολάρια. Η λειτουργία του συμβάλλει και στη γεωργική ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλίας, αφού από τα νερό της τεχνητής λίμνης που δημιουργήθηκε αρδεύονται 114.000 στρέμματα.
Στην περιοχή της Νέας Ορεοτιάδας, στις 6 Νοεμβρίου, γίνονται τα εγκαίνια της πρώτης γεώτρησης για την άντληση πετρελαίου από την ελληνική εταιρία «Ήλιος» και τη γαλλική «Ρ.Α.Π.».
Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 6 Ιουλίου, είχε υπογράφει και μια άλλη σύμβαση, μεταξύ της βρετανικής ΒΡ και της «Αιτωλικής Εταιρίας Πετρελαίων», για τη διεξαγωγή ερευνών προς αναζήτηση πετρελαίου στην Αιτωλοακαρνανία, τη Λευκάδα και την Κεφαλλονιά. Στις 29 Οκτωβρίου ο Κ. Καραμανλής παρατηρεί τη μακέτα συνοικισμού για τη στέγαση παραπηγματούχων της Θεσσαλονίκης, που θα οικοδομηθεί κοντά στον συνοικισμό Βότση.
Πλήθος κόσμου παρατηρεί με ενδιαφέρον την πινακίδα που παρουσιάζει στοιχεία και χάρτες από το φράγμα του ποταμού Νέστου,
η έναρξη κατασκευής του οποίου γίνεται στις 24 Απριλίου. Το φράγμα έχει μήκος 250 μέτρα και ύψος εκχειλισμού 4 μέτρα. Στις 31 Μαρτίου έχει εγκαινιαστεί και το πρώτο κλειστό, χειμερινό κολυμβητήριο της χώρας, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
Στις 7 Μαΐου ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής εγκαινιάζει το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, δυναμικότητας 450 κλινών.
Στις 30 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται η πρώτη μεγάλης κλίμακας γεωργική βιομηχανία στην Ελλάδα, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Ροδόπουλος, με τη βοήθεια γερανού, θέτει την πλάκα των εγκαινίων του πρώτου εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 1960 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997


from ανεμουριον https://ift.tt/2V1InU0
via IFTTT
Από το Blogger.