Δήμος Λαμιέων: Υποβολή αιτήσεων για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης


Ο δήμος Λαμιέων και το Κέντρο Κοινότητας σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/4-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2168) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Οι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν το Νοέμβριο του 2019 και το Ιανουάριο  του 2020 και έπρεπε να ανανεωθούν αντίστοιχα  τον Μάιο του 2020  και τον Ιούλιο του 2020 πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν εντός του μηνός. Γι αυτό το λόγο μπορείτε να καλείτε για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας στα τηλέφωνα :

2231033590-2231351025 για το  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

2231033590 για το επίδομα Στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα , επίδομα Γέννησης και Προνοιακά επιδόματα.

Για πληροφορίες γενικά στο Κέντρο Κοινότητας :

2231026480,2231030914,2231033590

Διευκρινίζεται ότι εάν δεν έχει υποβληθεί ακόμα φορολογική δήλωση για το 2019 γίνονται αποδεκτές οι φορολογικές δηλώσεις του 2018 για τα αντίστοιχα επιδόματα.
Από το Blogger.