Φάνης Σπανός: Με το ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Μανώλη Γραφάκο και τους συναδέλφους του πρώτου βαθμού Αυτοδιοίκησης, μιλήσαμε για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων


Με το ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Μανώλη Γραφάκο και τους συναδέλφους του πρώτου βαθμού Αυτοδιοίκησης, μιλήσαμε για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Πρωταρχικός στόχος να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, με τρόπο βιώσιμο περιβαλλοντικά και οικονομικά.


Από το Blogger.