Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας: Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 ΑυγούστουΔια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), εγκύκλιο 40 Α.Π20930/31-3-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS την 12η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. έτους 2020. Εισηγητής : Δήμαρχος

2) Αναμόρφωση-τροποποίηση προϋ/σμού οικ. έτους 2020. Εισηγητής : Δήμαρχος

3) Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης του αποτελέσματος για τη ¨Δημιουργία Δηλωτικού σήματος (λογότυπο) του Δήμου ¨. Εισηγητής : Δήμαρχος

4) Απόδοσης Γ΄κατανομής πιστώσεων για το έτος 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εισηγητής : Θ. Κοντούνης

5) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ¨. Εισηγητής : Ε. Καρούμπης

www.dimos-amfiklias-elatias.gr
Από το Blogger.