ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 1818

Χαιρώνεια, 1818. Η Χαιρώνεια. Chaeronea. WILLIAMS, Hugh William. Select Views In Greece With Classical Illustrations, Vol. Ιi, London, Longman, Rees, Orme, Brown, And Green / Edinburgh, Adam Black, M.Dccc.Xxix [=1829].


from ανεμουριον https://ift.tt/32czCJy
via IFTTT
Από το Blogger.