Η κοιλάδα της Χαιρώνειας

Χαιρώνεια, 1818. Η πεδιάδα της Χαιρωνειας. WILLIAM, Hugh William. Select Views In Greece With Classical Illustrations, Vol. Ιi, London, Longman, Rees, Orme, Brown, And Green / Edinburgh, Adam Black, M.Dccc.Xxix [=1829].from ανεμουριον https://ift.tt/3gkHygT
via IFTTT
Από το Blogger.