ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 1917

Μονή Οσίου Λουκά 1917 Ιουλ - Μία πλευρά της μονής Οσίου Λουκά © Opérateur K - Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN
Μονή Οσίου Λουκά 1917 Ιουλ - Μία πλευρά της μονής Οσίου Λουκά © Opérateur K - Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN
Μονή Οσίου Λουκά 1917 Ιουλ - Μία πλευρά της μονής Οσίου Λουκά © Opérateur K - Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN
Μονή Οσίου Λουκά 1917 Ιουλ - Εσωτερική άποψη - Αψίδα © Opérateur K - Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN


from ανεμουριον https://ift.tt/30yurnH
via IFTTT
Από το Blogger.