Επιστολικό δελτάριο από την Στρατιωτική Ταχυδρομική Υπηρεσία στα Λουτρά Υπάτης το 1914


Επιστολικό δελτάριο από την Στρατιωτική Ταχυδρομική Υπηρεσία στα Λουτρά Υπάτης το 1914.
Από το Blogger.