Η γέφυρα στα Λουτρά Υπάτης έπεσε 2 φορές!!! - Την πρώτη έφταιγε το κράτος και τη δεύτερη οι πολίτες!!!


Πότε έγινε η γέφυρα του Σπερχειού που είναι κοντά στα Λουτρά;

Πληροφορίες μας δίνει η εφημερίδα ''Θερμοπύλαι'' στο φύλλο της 21- 9- 1894.

Φαίνεται ότι και την εποχή εκείνη τα δημόσια έργα ήταν αντικείμενο διαπλοκής συμφερόντων! Η γέφυρα ήταν σιδηροκατασκευή και στη μεγάλη νεροποντή του 1917 κατέρρευσε.   Τα σίδερα της δεν πήγαν χαμένα. Αρκετές κληματαριές στα Λουτρά είναι κατασκευασμένες από τις μαντεμένιες σιδερογωνιές της γέφυρας.

   Στο χώρο της πτώσης της οι στρόβιλοι βάθαιναν την κοίτη του Σπερχειού και εκεί τα λιανόπαιδα του χωριού έκαναν το μπάνιο τους. Όμως ένα το πλήρωσε με τη ζωή του στα 1939.

   Αργότερα γνωρίσαμε τις χαρές της θάλασσας κι εγκαταλείψαμε τον Σπερχειό. Άλλωστε και να θέλαμε να κάνουμε σήμερα μπάνιο σ' αυτόν δεν θα μπορούσαμε αφού έχει ελάχιστο νερό. Οι δυναμικές καλλιέργειες βαμβακιού, καπνού, καλαμποκιού απαιτούν το σύνολο των υδάτων του.


Η γέφυρα όπως είναι σήμερα

 Η γέφυρα που έπεσε το 1917 μόλις το 1966 αντικαταστάθηκε. Η αλόγιστη όμως αμμοληψία από τους κατοίκους (για λόγους κατασκευαστικούς) πολύ κοντά στα βάθρα της νέας γέφυρας είχε σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση της στη νεροποντή του 1997.

Συγκεκριμένα η γέφυρα παρασύρθηκε από τις πλημμύρες του ποταμού Σπερχειού τη νύχτα της Κυριακής 12 Ιανουαρίου με ξημέρωμα Δευτέρας 13 Ιανουαρίου 1997.

 Το ίδιο έτος παραδόθηκε αυτή που υπάρχει σήμερα.

Παρακάτω ακολουθεί το video ντοκουμέντο που δείχνει την γέφυρα να κουνιέται ενώ έχει υποστεί καθίζηση.Παρακάτω βλέπετε τον τίτλο της μελέτης που κατατέθηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων καθώς και μερικά στοιχεία για το έργο της γέφυρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ
ΟΔΑΓΩΓΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (1965)
ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΙΟΝ ΠΡΟΣ ΑΡΤΙΩΤΕΡΑΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 38.

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Προϊσταμένη Αρχή: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ δια του κ. Γεωργίου Ευσεβίου Μαρκάκη, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. και Γενικού Διευθυντού Δημοσίων Έργων
3. Αναθέτουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ δια του κ. Αθανασίου Κουκλάρα, Πολιτικού Μηχανικού επί 4ω βαθμώ.
4. Σύνταξις Μελετών κατά Αντικείμενον και Μελετητήν:
α) Γενική Μελέτη Θεμελιώσεως
i. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ii. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΝΑΚΗ
β) Γενική Μελέτη Φορέως Γεφυρώσεως και Βάθρων:
i. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ii. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΝΑΚΗ
5. Κατασκευή Τεχνικών Έργων κατά Αντικείμενον και Εργολήπτην: 
α) Τεχνικά Έργα Θεμελιώσεως: ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Ε.Δ.Ε.
β) Τεχνικά Έργα Φορέως Γεφυρώσεως και Βάθρων: ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Ε.Δ.Ε.
6. Επίβλεψις: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ δια του κ. Αθανασίου Κουκλάρα, Πολιτικού Μηχανικού επί 4ω βαθμώ.
7. Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 6.000.000 δρχ.
8. Κόστος Κατασκευής: 3.000.000 δρχ
9. Περίοδος Κατασκευής: 1965 – 1966
10. Απόδοσις εις την Κυκλοφορίαν: Σεπτέμβριος 1966

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Ανοίγματα: 41,80 μ.X 3 = 125,40 μ.
2. Σύστημα Γεφυρώσεως: Φορεύς εκ προεντεταμένου σκυροδέματος

πηγές: Ελληνική Εργοτεχνική και Εργοληπτική Ιστορία (1836 - 2014), Εφημερίς "ΦΘΙΩΤΙΔΟΦΩΚΙΣ", Φύλλον: 49, Κυριακή 31 Ιανουαρίου 1965, σελ. 06, ΓΕΦΥΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΝ, Εφημερίς "ΦΘΙΩΤΙΔΟΦΩΚΙΣ", Φύλλον: 66 - 67, Σεπτέμβριος 1966, σελ. 01, ΓΕΦΥΡΑ ΕΙΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΝ, Περιοδικον "ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ", Τεύχος: ---, 1971, σελ. 152 - 155, ΠΙΝΑΞ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1956, Αρχείον Νικολάου Στεφανή, Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΑΓΩΓΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, Κυριακή 12/Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 1997, ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ-Ιστορία και στοργικές μνήμες /Αθανάσιος Δημ. Γκίκας (Μαθηματικός), ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ 2001, από το ιστορικό αρχείο του kaliterilamia.gr

επιμέλεια άρθρου: Βασίλης Μιχαλάκης

kaliterilamia.gr
Από το Blogger.