Γιάννης Στρωματιάς: Ένας χρόνος πλέον χωρίς ''Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης'' ο Δήμος Λαμιέων


ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΕΟΝ ΧΩΡΙΣ "ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

1.Εχει παρέλθει πλέον ένας χρόνος και περισσότερο από την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου μας από την ενιαία Δημοτική Αρχή και δεν έχει εκκινήσει καν η προβλεπόμενη από το άρθρο 77 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, εξαιρετικού και ανεξάρτητου θεσμού διαμεσολάβησης ανάμεσα στον Δήμο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και στον δημότη αλλά και ελέγχου πιθανής κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες του Δήμου.

2.Η έλλειψη αυτή βαρύνει πολιτικά, θεσμικά αλλά και διοικητικά κυρίως την ηγεσία του Δήμου και την πλειοψηφούσα Παράταξη αλλά βέβαια και όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στον βαθμό που, παρόλο ότι γνωρίζουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, περιέργως και πολιτικά απαράδεκτα σιωπούν και δεν ελέγχουν προς τούτο την Δημοτική αρχή και έτσι γίνονται συμμέτοχοι και συνεργοί στο παραπάνω θεσμικό έλειμμα.

3.Γίνεται όμως φανερό ότι πολιτική ευθύνη έχει πλέον και η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών στον βαθμό που δεν επιβάλλει θεσμικά,και επί ποινή άλλων κυρώσεων,στους Δήμους την υποχρέωσή τους αυτή.

Ήτοι ενώ σε άλλα θέματα,που αιτήθηκαν οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ πριν ακόμα από την έναρξη της Δημοτικής περιόδου, όπως στην ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας μέσω της αλλαγής της σύνθεσης των Επιτροπών (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής)σε βάρος των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει θεσπίσει σχετικές διατάξεις,οι οποίες κατά την γνώμη συνταγματολόγου αλλά και μέρους των αυτοδιοικητικών και της ταπεινότητάς μου κινούνται στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας,στο θέμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ουδεμία ατυχώς πρωτοβουλία λαμβάνει για να καταστήσει υποχρεωτική την επιλογή μέσα βέβαια στα όρια του άρθρου 102 του Συνταγματικού Χάρτη, γεγονός που κατατείνει μετά βεβαιότητας στην απαξίωση του εξαιρετικού θεσμού,που ορθότατα επανέφερε πέρυσι,μετά την ατυχή επιλογή της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου να τον καταργήσει.

4.Παρακολουθούμε εσχάτως την πρωτοβουλία της ηγεσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου μας να επικοινωνεί στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων με τους δημότες,και ορθότατα,για να αφουγκραστεί τα προβλήματα και τις ανάγκες τους μέσα στα πλαίσια που διαχρονικά και πάγια ισχύει και επιβάλλει η αμεσότητα ανάμεσα στον Δήμο και τους Δημότες....

Αυτή όμως η ομολογουμένως ορθή και ουσιαστική πρωτοβουλία απομυθοποιείται και ακυρώνεται,εφόσον η Δημοτική Αρχή περιέργως και εντελώς ανεξήγητα εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο δεν κινεί καν την θεσμική και διοικητική υποχρέωσή της για την καθιέρωση για πρώτη φορά από το 2011του θεσμού,που είναι βέβαιο ότι θα υποβοηθήσει αποφασιστικά και ανέξοδα στην λύση προβλημάτων κυρίως των μη προνομιούχων δημοτών αλλά και πιθανών δυσλειτουργιών του Δήμου....

5.Σε κάθε περίπτωση γεννιέται το εύλογο ερώτημα αν η μη τήρηση αυτής της νομικής υποχρέωσης θα ήταν αναγκαίο να ελέγχεται διοικητικά και γιατί όχι και πειθαρχικά, όπως άλλωστε από πληροφορίες μου πιθανότατα έχει ζητήσει ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ από τον αρμόδιο υφυπουργό και εξαιρετικό γνώστη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.Λιβάνιο?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Από το Blogger.