Σπάνιο ακυκλοφόρητο αρχειακό υλικό από τις Θερμοπύλες αποκλειστικά στο kaliterilamia.gr


Το ψηφιοποιημένο αρχείο του kaliterilamia.gr διαθέτει ταξινομημένο, πλούσιο αρχειακό υλικό που σχετίζεται με σημαντικές περιόδους από την ιστορία των Θερμοπυλών τόσο της παλαιότερης όσο και της νεότερης ιστορίας. 

Το kaliterilamia.gr ως φορέας ιστορίας και πολιτισμού συνεργάζεται και ικανοποιεί αιτήματα ερευνητών και συνάπτει συνεργασίες με οργανισμούς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο συμμετέχοντας σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο email: kaliterilamia@gmail.com
Από το Blogger.