Συνεδριάζει το Δ.Σ. Βόρειας Κέρκυρας

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Βόρειας Κέρκυρας

Σε τακτική Συνεδρίαση -20η- καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης στις 15.00 μ.μ., δια περιφοράς.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Αυλιωτών
2 Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταλληλότητας κτιρίου που πρόκειται να στεγάσει το νεοϊδρυθέν Νηπιαγωγείο Πλάτωνα
3 Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτου που πρόκειται να στεγάσει το νεοϊδρυθέν Νηπιαγωγείο Πλάτωνα
4 Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου που πρόκειται να στεγάσει το νεοϊδρυθέν Νηπιαγωγείο Πλάτωνα
5 Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για τη θετική εισήγηση της ενοικίασης του κτιρίου που πρόκειται να στεγάσει το νεοϊδρυθέν Νηπιαγωγείο Πλάτωνα
6 Αύξηση ωρών μερικής απασχόλησης τεσσάρων 4 καθαριστριών που προσλήφθηκαν με την υπ' αριθμ. 5305/11.09.2020 & 5530/18.09.2020 απόφαση Δημάρχου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
7 Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (νέες θέσεις)
8 Ανάθεση σε Δικηγόρο. Έγκριση της 18-158/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
9 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για πρόσληψη καθαριστριών και αύξηση ωρών απασχόλησης
10 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συγκρότηση φακέλου για τη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού
11 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για τις δαπάνες μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
12 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και συντήρηση αγροτικών δρόμων
13 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για παροχή υπηρεσιών για «την τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης έργων «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
14 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών δελτίων αγροτικής οδοποιίας
15 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών δελτίων χρηματοδότησης γωνιών ανακύκλωσης
16 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών δελτίων χρηματοδότησης ύδρευσης
17 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών δελτίων χρηματοδότησης αποχέτευσης.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/3cQPGoZ
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.