4 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πετρούπολης

4 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πετρούπολης
4 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πετρούπολης - Δείτε αναλυτικά πως θα κάνετε αίτηση.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων

4 ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail a itisi @ petroupoli. gov. gr (αποκλειστικά και μόνο για τις αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3/11/2020 μέχρι και την 6/11/2020 και ώρα 23:59 και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά μέχρι και την πρώτη ημέρα ανάληψης καθηκόντων τους και τα επιπλέον προβλεπόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά.via Ειδησεις https://ift.tt/3ej41LQ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.