Το αρχείο του kaliterilamia.gr χρησιμοποιήθηκε σε μεταπτυχιακή διατριβή του Εθνικού Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Πρωτότυπος Τίτλος: Αντιμετώπιση και διαχείριση συμβάντος μετά από μια εκτεταμένη φυσική καταστροφή σε ορεινούς οικισμούς

Περίληψη: Η προετοιμασία των κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση καταστρεπτικών φαινομένων προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των παραμέτρων εκείνων που την καθιστούν ευάλωτη στους κίνδυνους.

Μεταξύ των άλλων παραγόντων ο χώρος εξέλιξης μιας καταστροφής επηρεάζει όχι μόνο τον βαθμό διακινδύνευσης άλλα και επιπροσθέτως την αρωγή κατά την φάση της απόκρισης στην καταστροφή. Προφανώς και στα δυσπρόσιτα εδάφη η διαχείριση των επιπτώσεων καθίσταται πολυπλοκότερη.

Ανεξάρτητα πάντως από τα χαρακτηριστικά της καταστροφής η γνώση του εννοιολογικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών από τους εμπλεκομένους φορείς αποτελεί αναγκαιότητα.

Η παρούσα έρευνα αποπειράται αρχικά να δώσει απαντήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση μιας εκτεταμένης καταστροφής σε ορεινό ανάγλυφο.

Κρίνεται επίσης σκόπιμο να μελετηθούν τα διεθνή συστήματα Πολιτικής Προστασίας στην βασική τους δομή και ο τρόπος που λειτουργούν στα καταστροφικά γεγονότα. Στην συνέχεια η έρευνα εξειδικεύει στην οργάνωση της ορεινής διάσωσης στο εξωτερικό.

Με κριτήρια την γεωμορφολογία της χώρας μας και την υψηλή σεισμικότητα δίνεται ένα υποθετικό σεισμικό σενάριο που προβλέπει την ενεργοποίηση του ρήγματος τηςΑταλάντης στο Ν. Φθιώτιδας.

Ο αναμενόμενος τρόπος διαχείρισης της καταστροφής, η διεξοδική ανάλυση των δυσχερειών των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο ορεινό περιβάλλον και οι πιθανολογούμενες αδυναμίες της επέμβασης θα οδηγήσουν σε μια κριτική θεώρηση του σχεδίου «Ξενοκράτης» και της οργάνωσης του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας στο σύνολο του.

Τα εξαχθέντα συμπεράσματα δρομολογούν μια καινούργια ερευνητική διαδικασία αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης της επιχειρησιακής απόκρισης των Υπηρεσιών άμεσης επέμβασης σε συμβάντα ορεινής διάσωσης.

Κυρίαρχη διαπίστωση πάντως είναι η έλλειψη ενός πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης συμβάντων στην Ελλάδα.

Επιχειρείται εν τέλει η υιοθέτηση και κατάρτιση ενός, προσαρμοσμένου στα ελληνικά δεδομένα, επιχειρησιακού οδηγού ενιαίου για όλες τις Υπηρεσίες, για τη διαχείριση όλων των έκτακτων περιστατικών συμπεριλαμβανόμενων και των διασωστικών επιχειρήσεων στους ορεινούς όγκους.
Μονάδα: Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών

Ημερομηνία κατάθεσης: 2017-03-07

Έτος εκπόνησης: 2017

Συγγραφέας: Ράρρας Θεόδωρος

Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Δρ. Σ. Λόζιος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ. Ε. Λέκκας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ. Ν. Βούλγαρης, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.