Δύο ακόμη νέες προκηρύξεις για μόνιμους από το ΑΣΕΠ

Δύο ακόμη νέες προκηρύξεις για μόνιμους από το ΑΣΕΠ

Νέες προσλήψεις με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ώστε να καλυφθούν θέσεις τακτικού προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Εσωτερικών προκείται να στείλει άμεσα στο Εθνικό Τυπογραφείο η Ανεξάρτητη Αρχή

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας προ των πυλών για να εκδώσει βρίσκονται δύο νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το υπουργείο Εσωτερικών

Οι προσλήψεις θα αφορούν ειδικότητες πληροφορικής ενώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα καλυφθούν 10 θέσεις εκ των οποίων οκτώ (8) θέσεις μόνιμου προσωπικού και δύο (2) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Η ειδικότητα που θα ζηγτηθεί θα είναι ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Παράλληλα το επόμενο διάστημα το ΑΣΕΠ θα εκδώσει και νέα προκήρυξη για προσλήψεις στο υπουργείο Εσωτερικών και σε αριθμό το τακτικό προσωπικό που θα ζητηθεί θα ανέρχεται στα 11 άτομα.

Η ειδικότητα που θα ζητηθεί και σε αυτή την περίπτωση θα είναι πληροφορικής αλλά Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.via Ειδήσεις https://ift.tt/3pYRp1n
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.