Έδωσαν επιδότηση για στήριξη στις επιχειρήσεις και... ξέχασαν να την κάνουν αφορολόγητη

Έδωσαν επιδότηση για στήριξη στις επιχειρήσεις και... ξέχασαν να την κάνουν αφορολόγητη

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση των Περιφερειών, είναι μερικώς ακατάσχετη ύψους 70%, αλλά όχι αφορολόγητη.

Οι περιφέρειες έχουν προκηρύξει δράσεις για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Τα εν λόγω προγράμματα έχουν βοηθήσει πολύ τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και γι αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα δημοφιλή.

Αυτό όμως που δεν γνωρίζουν αρκετοί είναι ότι με έγγραφο της, η ΑΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι οι επιδοτήσεις αυτές δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό σημαίνει ότι η επιστρεπτέα επιχορήγηση των Περιφερειών θα φορολογηθεί κανονικά, εκτός, εάν υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει το αντίθετο. Για να μη φορολογηθεί η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που έχει χορηγηθεί το 2020 ή αυτή η οποία θα χορηγηθεί το 2021 θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική νομοθετική ρύθμιση, κάτι που προς το παρόν δεν έχει συμβεί.

Εκτός από τη φορολογία και για το ακατάσχετο ισχύουν προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται: «Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών».

Για την καταβολή της επιχορήγησης αυτής υποχρεωτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4712/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4712/2020, οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής, δηλαδή το ακατάσχετο ποσό διαμορφώνεται στο 70% τελικά.via Ειδήσεις https://ift.tt/3tA51SM
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.