Το ψηφιοποιημένο ιστορικό και πολιτιστικό αρχείο του kaliterilamia.gr

Το ψηφιοποιημένο ιστορικό και πολιτιστικό αρχείο του kaliterilamia.gr διαθέτει ταξινομημένο, πλούσιο αρχειακό υλικό που σχετίζεται με σημαντικές περιόδους τόσο της παλαιότερης όσο και της νεότερης ιστορίας της Λαμίας και γενικότερα της Φθιώτιδας. 

Ταυτόχρονα το τμήμα συνεργάζεται και ικανοποιεί αιτήματα ερευνητών και συνάπτει συνεργασίες με δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ιστορίας και του Πολιτισμού συμμετέχοντας σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο email: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.