Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 73 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 73 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 73 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου.

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2021 του ΑΣΕΠ ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

Πέντε (5) ΔΕ Οδηγούς,

Ένας (1)  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή καλαθοφόρου (2.5) και άδεια Χειριστή  γερανοφόρου (2.3) ,

Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή Σαρώθρου (4.1) και με άδεια Χειριστή εκσκαφέα – φορτωτή (1.3),

Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγους Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων,

Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος,

Εξήντα (60) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας και

Δύο (2) ΥΕ Εργάτες Συντήρησης Οδών, Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων.

Η σύναψη  των συμβάσεων θα έχουν οκτάμηνη (8) διάρκεια.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  20/03/2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  29/03/2021

    Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ6» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αμαρουσίου

    Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι,

    απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝvia Όλες οι Ειδήσεις σήμερα https://ift.tt/2QdmFwv
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.