Καθαρισμός δρόμων στην Ανθήλη

4 και 5 Μαρτίου 2021

Καθαρισμός δρόμων, αυλακιών και το πίσω προαύλιο του Δημοτικού σχολείου. Και έπεται και συνέχεια.

Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι τις επόμενες ημέρες κάποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί λόγο εργασιών.

Τοπική Κοινότητα Ανθήλης


Από το Blogger.