Ερώτημα προς την δημοτική αρχή και την αστυνομία των Καμένων Βούρλων


Εδώ και ημέρες στην αρχή της Δημοτικής οδού Μεταμορφώσεως των Καμ.Βούρλων λειτουργεί εργοτάξιο που χρησιμοποιεί ανυψωτικό γερανό με περιστρεφόμενο βραχίονα.

Δεν γνωρίζω τις ανάγκες του εργοταξίου ώστε να κρίνω αν το μέγεθος του χρησιμοποιουμένου γερανού είναι υπερβολικό. Εκείνο όμως που διαπιστώνω είναι ότι κατά την λειτουργία του γερανού το τμήμα του βραχίονα του που φέρει το αντίβαρο (5 μεγάλα τσιμεντένια μπλοκ ) κινείται πάνω από την μεγάλης κυκλοφορίας οδό Μεταμορφώσεως και σαν να μην έφτανε αυτό και όταν ο γερανός δεν λειτουργεί-όπως συμβαίνει κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του 24ώρου-και πάλι το τμήμα του γερανού με το αντίβαρο επικρέμεται στο μέσο της οδού Μεταμορφώσεως.

Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον κατά τον χρόνο μη λειτουργίας του γερανού ο βραχίονας του και ειδικότερα το τμήμα του με τα αντίβαρα να στραφεί προς το οικόπεδο του εργοταξίου;

Έχει απασχολήσει το ερώτημα αυτό την Δημοτική Αρχή και την Αστυνομία Καμ.Βούρλων που καθημερινά διέρχονται από το σημείο αυτό της οδού Μεταμορφώσεως; Γνωρίζουν τα σχετικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί από τον εργολάβο του εργοταξίου ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα σε περίπτωση απευχόμενης πτώσης των αντιβάρων ;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.