-->

Νέα παράταση του μέτρου του clawback

Νέα παράταση του μέτρου του clawback

Τροπολογία του Υπ. Οικονομικών, που κατατέθηκε στο πλαίσιο σχεδίου νόμου του Υπ. Εργασίας, προβλέπει παράταση έως το 2025 του μέτρου της αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ ρυθμίζει και τη διαδικασία σταδιακής μείωσης της

Στο δεύτερο άρθρο της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται πως το μέτρο του clawback, η αυτόματη επιστροφή του ποσού της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης, παρατείνεται έως το 2025. Παράλληλα, διευκρινίζεται πως η σύνδεση δαπάνης και ΑΠΕ θα ισχύσει από το 2022.

Στην 3η παράγραφο της τροπολογίας περιγράφεται η κλιμακούμενη διαδικασία προσαύξησης της δαπάνης έως το 2025, κατα αναλογία της μείωσης του clawback, όπως προβλέπουν οι δεσμεύσεις της χώρας έναντι του Ταμείου Ανάκαμψης, για την οποία βάση υπολογισμού λαμβάνεται η υπέρβαση του 2020 και κλιμακώνεται σταδιακά από τα 50 εκατομμύρια το 2022 έως τα 400 εκατ. ευρώ το 2025.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2022 παρουσιάσει, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, αύξηση σε σχέση με το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής της αντίστοιχης δαπάνης του έτους 2020, τα ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, το νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2022 προσαυξάνονται κατά το ποσό των 50 εκατ. ευρώ».

Επιπλέον, «στην περίπτωση που το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου για το έτος 2022 παρουσιάζει, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, μείωση μικρότερη από 50 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το συνολικό ύψος της αυτόματης επιστροφής της αντίστοιχης δαπάνης του 2020, τα αντίστοιχα ετήσια συνολικά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, το νοσοκομείο του ΕΣΥ και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου προσαυξάνονται κατά την διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο στόχο μείωσης των 50 εκατομμυρίων ευρώ και στην πραγματική μείωση του ύψους της αυτόματης επιστροφής».

Αντίστοιχα, για το 2023 είναι 150 εκατ. ευρώ, 2024 είναι 300 εκατ. ευρώ και το 2025 400 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, η τροπολογία προσδιορίζει πως για τα έτη 2020-2022 τα όρια δαπανών του ΕΟΠΠΥ έχουν ως εξής:

1. Φαρμακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατομμυρίων € εκ των οποίων 87 εκατομμύρια ευρώ για την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, δηλαδή τα φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου 1Α, και 2.001 εκατομμύρια € για τη λοιπή η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΠΥ

2. Δαπάνη υπηρεσιών υγείας ύψους 1.553 εκατ. Ευρώ

Ειδικά για τα έτη 2020 με 2022, το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του εσύ και του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ορίζεται σε 528 εκατομμύρια €.

Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη για σύνδεσης της φαρμακευτικής δαπάνης με την εξέλιξη του ΑΠΕ, το μέτρο θα ισχύσει από το 2022.

«Για τα έτη 2023 με 2025 τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών για την φαρμακευτική δαπάνη και την δαπάνη υπηρεσιών υγείας αναπροσαρμόζονται, αποκλειστικά βάση της προβλεπόμενης κατ' έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων εξειδικεύεται ετησίως με κοινή απόφαση των υπουργών οικονομικών και υγείας», σημειώνεται.from Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3F1WWfn
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->