-->

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Ανακοίνωση για τις αθλητικές δοκιμασίες

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Ανακοίνωση για τις αθλητικές δοκιμασίες

Οδηγίες ΑΣΕΠ για την διενέργεια στις 27 και 28 Νοεμβρίου αθλητικών δοκιμασιών της προκήρυξης 6Κ/2018.

Εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και σε συνέχεια του από 15.11.2021 σχετικού δελτίου τύπου αυτού, διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 22/11/2021 έως 6/12/2021 με βάση την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 20/11/2021 με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00. » (ΦΕΚ 5401 Β')».

Οι υποψήφιοι/-ες, που περιλαμβάνονται στον «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ», όπως αυτός αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. με το από 15.11.2021 δελτίο τύπου, καλούνται να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. και οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

β) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

γ) Δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια).

δ) Δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια).

Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (διεύθυνση: Τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 39) το Σάββατο 27.11.2021 και την Κυριακή 28.11.2021. Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων ορίζεται στις 10:30 π.μ..

Κάθε υποψήφιος/-α θα διαγωνιστεί: την πρώτη ημέρα (Σάββατο) στο αγώνισμα του δρόμου χιλίων (1.000) μέτρων και τη δεύτερη ημέρα (Κυριακή) στα αγωνίσματα του δρόμου εκατό (100) μέτρων, του άλματος σε μήκος και του άλματος σε ύψος.

Όλοι/-ες οι εξεταζόμενοι/-ες οφείλουν να προσέλθουν με αθλητική περιβολή στην είσοδο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κατά την ανωτέρω οριζόμενη ώρα προσέλευσης και να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, καθώς και φωτοτυπία αυτής ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) και φωτοτυπία αυτού για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Πριν από την είσοδο στο στάδιο οι εξεταζόμενοι/-ες θα μπορούν να προθερμαίνονται σε καθορισμένο χώρο. Επίσης, προτείνεται να φέρουν μαζί τους νερό ή/και χυμό φρούτων.

Υποψήφιος/-α που δεν προσέλθει στις αθλητικές δοκιμασίες κατά την ανωτέρω οριζόμενη ώρα προσέλευσης ή δεν πετυχαίνει τα προαναφερόμενα όρια επίδοσης σε κάθε ένα από τα αθλήματα, θεωρείται αποτυχών/-ούσα και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Ένσταση κατά των αθλητικών δοκιμασιών δεν επιτρέπεται.

Τονίζεται ότι λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία του κορονοϊού CΟVID-19 και με σκοπό την προάσπιση της υγείας των συμμετεχόντων/-ουσών στις αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία αυτών από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα κατά την προσέλευση και παραμονή τους στον χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Στο ίδιο πλαίσιο, όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες που προσέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδό τους από τον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από τον χρόνο κατά τον οποίο θα προθερμαίνονται και θα λαμβάνουν μέρος στα προβλεπόμενα αγωνίσματα. Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι/-ες, κατά την προσέλευσή τους στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υποχρεούνται α) να υποβληθούν σε θερμομέτρηση και β) να επιδείξουν μία από τις ακόλουθες βεβαιώσεις που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr:

α) βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 ή

β) βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19 (πιστοποιητικό νόσησης που ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση), όπου στη περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/-α που έχει νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19, οφείλει επιπλέον να προσκομίσει επικαιροποιημένη ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης από καρδιολόγο ή

γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19.

Η κατά περίπτωση ως άνω σχετική βεβαίωση θα πρέπει να επιδειχθεί τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή του οικείου διημέρου αθλητικών δοκιμασιών.

Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των ανωτέρω βεβαιώσεων θα γίνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) «Covid Free GR». Επισημαίνεται ότι προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος, θα πρέπει, στην περίπτωση του εμβολιασμού, να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ενώ στην περίπτωση του αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, αυτός να έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών προ της διεξαγωγής των δοκιμασιών σε περίπτωση PCR test ή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής των δοκιμασιών σε περίπτωση rapid test.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη τροποποίησης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Η Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών του Α.Σ.Ε.Π. έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή συμμετοχή των υποψηφίων στις αθλητικές δοκιμασίες και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας (έλεγχος προσέλευσης και αποχώρησης, τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, χρήση απολυμαντικών διαλυμάτων στα στρώματα του ύψους και σε άλλα εμφανή σημεία του χώρου των εγκαταστάσεων κ.ά.).from Όλες οι ειδήσεις - Ειδήσεις https://ift.tt/2ZgoM7S
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->