-->

Πώς πληρώνεται οι αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Πώς πληρώνεται οι αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Τον τρόπο αμοιβής των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αναφέρει η ΓΣΕΕ ενημερώνοντας τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Ημέρες αργίας λόγω εορτών

Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι οποίες πλέον θεωρούνται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (αρθ. 4 ΒΔ 748/1966, άρθρο42 Ν. 4554/2018 και άρθρο 60 Ν. 4808/2021) είναι οι εξής: η 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), η 26η Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων), η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) και η 6η Ιανουαρίου (εορτή των Θεοφανίων).
Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και ηλειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακέςκαι τις γιορτές. Επίσης δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης(ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας

Αμοιβή ημερών υποχρεωτικής αργίας

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν :Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθεςημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθόκαταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

 Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν :Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους καιπροσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρεςαπασχοληθούν 2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό: α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας καιεκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του 2συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμουημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπέςαπ' το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 τουνομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας,επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σεημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
Φέτος η 26η Δεκεμβρίου συμπίπτει με την ημέρα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να ισχύουντα εξής:Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 26η Δεκεμβρίου ισχύουν τα εξής:α) οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% πουθα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν καιπροσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων.

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούνκαι πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθείμηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκησηατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείοαστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή/και τασωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιοαστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία τηςεπιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότιη διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενηπροθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα,διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση τηςδιαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.from Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3qiKxgz
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

To kaliterilamia.gr σέβεται το δικαίωμα όλων των χρηστών να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα, να μην δημοσιεύει συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Έτσι όποια σχόλια, περιέχουν ακατάλληλα προς το κοινό χαρακτηριστικά θα αποσύρονται από τον ιστότοπο.

Από το Blogger.
-->