-->

Πότε παραγράφονται οι απαιτήσεις των δήμων για εισφορές σε χρήμα

(Φωτ.: INTIME)

Οι απαιτήσεις των δήμων για εισφορές σε χρήμα παραγράφονται στα πέντε χρόνια, όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του προς τους Ο.Τ.Α.

Εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει τι ορίζεται για την αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/1983) και την παραγραφή των απαιτήσεων που απορρέει από αυτές, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η αφορμή ήταν τα ερωτήματα που δέχθηκε η αρμόδια υποηρεσία του υπουργείου σχετικά με το αν εξακολουθεί να ισχύει το σχετικό έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας για το συγκεκριμένο θέμα.

Ειδικότερα, για την πληρέστερη ενημέρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Σύμφωνα με νεότερες Αποφάσεις των Δικαστηρίων (956/2016 ΔΕΦ Αθηνών, 176/2019 ΔΕΦ Χανίων, 2428/2020 ΔΠΡ Αθηνών κ.α.) η εισφορά σε χρήμα του αρ.9 του ν.1337/1983 υπόκειται στην 5ετήαποσβεστική προθεσμία της παρ.1 του αρ.2 του α.ν. 344/1968.

- Σύμφωνα με την αριθμ. 170/2020 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας: «13 β) Ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των ΟΤΑ προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα είναι 5ετής και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η κύρωση της οικείας πράξης εφαρμογής, με την επιφύλαξη των οριζομένων εξαιρετικών περιπτώσεων στο β΄ εδάφιο της παρ.1 του αρ.2 του α.ν. 344/1968, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των σχετικών απαιτήσεων των ΟΤΑ, προ ή μετά την ισχύ του αρ.2 του ν.4315/2014».

- Σύμφωνα με την ίδια ανωτέρω Γνωμοδότηση «13.α) ο χρόνος παραγραφής προς είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των υπόχρεων ιδιοκτητών από τις εισφορές σε χρήμα είναι 5ετής και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η οριστική βεβαίωση αυτών.»

- Σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.7 του ν.3086/2002: «Οι Γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον …αρμόδιο Υπουργό,…Μετά την αποδοχή τους οι Γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή».

Το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι έχει πλέον επέλθει «αναδιάταξη της έννομης τάξης» σε σχέση με όσα είχαν αναφερθεί στο σχετικό έγγραφο του 2013.from Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3fdya0q
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

To kaliterilamia.gr σέβεται το δικαίωμα όλων των χρηστών να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα, να μην δημοσιεύει συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Έτσι όποια σχόλια, περιέχουν ακατάλληλα προς το κοινό χαρακτηριστικά θα αποσύρονται από τον ιστότοπο.

Από το Blogger.
-->