-->

Κατώτατος μισθός: Αυτή είναι η απόφαση για την αύξηση, πόσα θα παίρνουν την ημέρα

Κατώτατος μισθός: Αυτή είναι η απόφαση για την αύξηση, πόσα θα παίρνουν την ημέρα

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον κατώτατο μισθό η οποία θα ισχύει από 1 Μαΐου 2022.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια δεκατρία ευρώ (713,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριανταένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Μαΐου 2022.

Υψηλότερες αμοιβές με βάση την προϋπηρεσία

Εναν στους τέσσερις μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ακουμπά ο νέος κατώτατος μισθός των 713 ευρώ που θα ισχύσει από την 1η Μαΐου, δηλαδή 650.000-700.000 εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση και αμείβονται με τον κατώτατο.

Η αύξηση που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό ανέρχεται σε 7,5% ή 50 ευρώ μεικτά τον μήνα, με αποτέλεσμα ο μισθός να διαμορφώνεται σε 713 ευρώ μηνιαίως, από 663 ευρώ σήμερα, ενώ το ημερομίσθιο αυξάνεται σε 31,85 ευρώ, από 29,62 σήμερα.

Ειδικότερα:

Από 1/5/2022 ο νέος καθαρός μισθός διαμορφώνεται στα 613 ευρώ από 569 ευρώ σήμερα.
Στα 44 ευρώ η καθαρή αύξηση στην τσέπη
Από 1/6/2022 μπαίνει σε εφαρμογή η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 0,50 π.μ. στην επικουρική ασφάλιση - Έτσι ο νέος καθαρός μισθός διαμορφώνεται στα 614 ευρώ από 1η Ιουνίου

Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μισθοί τον χρόνο, το ετήσιο όφελος για τους εργαζόμενους από την αύξηση ισούται με έναν επιπλέον μισθό (50 ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 μισθούς=700 ευρώ). Οι μηνιαίες αποδοχές, αν συνυπολογισθεί η καταβολή 14 μισθών τον χρόνο, διαμορφώνονται σε 831,8 ευρώ, από 773,5 ευρώ σήμερα.

Υψηλότερες αμοιβές μπορούν να προσδοκούν οι εργαζόμενοι που συνεχίζουν να αμείβονται με τον κατώτατο αλλά είχαν ήδη κατοχυρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών τον Φεβρουάριο του 2012.

Αυξάνονται επιδόματα, βοηθήματα

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω το επίδομα ανεργίας. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευρώ. Από 1ης Μαΐου διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο.

Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους
Σήμερα το βοήθημα για τους αυτοαπασχολούμενους που μένουν άνεργοι διαμορφώνεται στα 407 ευρώ και από 1η Μαίου θα πάει στα 437,8 ευρώ.

Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας,
Ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα 211,77 ευρώ. Με την νέα αύξηση θα φτάσει από 1η Μαίου στα 227,6 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας
Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα στα 325,8 ευρώ και από 1η Μαίου θα φτάσει στα 350,2 ευρώ.

Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων.
Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα είναι 215,85 ευρώ. Σήμερα είναι στα 244,35 ευρώ και από 1η Μαίου διαμορφώνεται στα 262,65 ευρώ.

Ειδικά εποχικά βοηθήματα

Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα 767 ευρώ και από 1η Μαίου θα φτάσει τα 825 ευρώ.

Αντίστοιχα οι δασεργατες - ρητινοσυλλεκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες -κεραμοποιοί-πλινθοποιοί και μισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης λαμβάνουν το 70% του 35πλασίου του ημερομισθίου, δηλαδή σήμερα 711,5 ευρώ και από 1η Μαίου θα φτάσει τα 780,3 ευρώ.

Αντίστοιχα οι μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οι μουσικοί – τραγουδιστές, χειριστές κιν/φου, ηθοποιοί, ταξιθέτες, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ. μηχανημάτων δικαιούνται το 70% του 25πλασίου του ημερομισθίου, δηλαδή 508 ευρώ σήμερα και 557 από 1η Μαίου.

Ειδική παροχή μητρότητας
Ισούται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή σήμερα είναι 663 ευρώ ενώ θα φτάσει τα 713 ευρώ από 1η Μαίου.

Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη
Καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Για εργαζόμενους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 1.989 ευρώ σήμερα και 2.139 ευρώ από 1η Μαίου.

η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ,
η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α.
Προγράμματα ΟΑΕΔ επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Οι ωφελούμενοι εισπράττουν καθαρές ημερήσιες αμοιβές στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε κατώτατου μηνιαίου μισθού, δηλαδή 22,76 ευρώ ημερομίσθιο σήμερα και 24,52 ευρώ από 1η Μαίου.

Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 21,78 ευρώ και από 1η Μαίου 23,88 ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

Με την αύξηση που θα ισχύσει από 1ης Μαΐου, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 9η θέση ανάμεσα σε 21 χώρες της ΕΕ που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, από την 11η που βρισκόταν ως τώρα. Συγκεκριμένα με την αύξηση κατά 7,5 % στα 831,8 ευρώ σε 12μηνη βάση, οι κατώτατες αποδοχές στη χώρα μας ανεβαίνουν στην κατάταξη κατά δύο θέσεις, ξεπερνώντας την Πορτογαλία (822,5 ευρώ) και τη Μάλτα (792,26 ευρώ).

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩfrom Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/upIYlbK
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->