-->

Δώρο Πάσχα: Σήμερα η πληρωμή για εργαζόμενους σε αναστολή και στο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Δώρο Πάσχα: Σήμερα η πληρωμή για εργαζόμενους σε αναστολή και στο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Πιστώνονται σήμερα το απόγευμα τα χρήματα σε 83.144 εργαζόμενους και αφορούν αναστολές, μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και Δώρο Πάσχα.

Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 5.393.445,50€ για 83.144 εργαζόμενους που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 και Πάσχα 2022, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ως ακολούθως:

α) Ύψους πέντε χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (5.023,08€) σε σύνολο εκατόν τεσσάρων (104) δικαιούχων, που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό,

β) Ύψους τριών εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (3.034.210,71 €) σε σύνολο τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός (35.771) δικαιούχων, οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό,

γ) Ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2.354.211,71 €) σε σύνολο σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα (47.269) δικαιούχων των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή και αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/CgvEILb
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->