-->

Πανελλήνιες 2022: Νέα απόφαση φέρνει αλλαγές στο πώς μπαίνουν στα ΑΕΙ οι ειδικές κατηγορίες

Πανελλήνιες 2022: Νέα απόφαση φέρνει αλλαγές στο πώς μπαίνουν στα ΑΕΙ οι ειδικές κατηγορίες

Αλλάζει η απόφαση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε για τις πανελλήνιες 2022.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι αλλαγές στην υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

Στην περ. Ι της παρ. Α του άρθρου 3 η φράση «Οι υποψήφιοι με αναπηρία ... άλλων Υπουργείων», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλεξίας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών πρέπει να αποστείλουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου της, η οποία, είτε θα έχει εκδοθεί από ΚΕΔΔΥ ή ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων έως τις 03-08-2021, είτε από ΚΕΔΑΣΥ.

Στην παρ. 3 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 4 ο όρος «Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού» αντικαθίσταται με τον όρο «Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού».

Πώς γίνεται η εγγραφή στις σχολές

Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ε του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία Σχολής ή Τμήματος, από αυτά που αναφέρονται στην παρ. γ του άρθρου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, στο οποίο επιθυμούν την εισαγωγή τους».

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 «Εγγραφή στις σχολές», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας παραγράφου του παρόντος άρθρου και της περ. Ε του άρθρου 3 της παρούσας, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η εγγραφή των εισαγομένων γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 για κάθε κατηγορία του άρθρου 1, υποβάλλεται, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του επιτυχόντα ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, είτε με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

#ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ_2022 #ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ_2022 #ΕΙΔΙΚΕΣ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ #ΑΛΛΑΓΕΣ #ΑΕΙ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/nKkum4e
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->