-->

Μπαράζ προσλήψεων οδηγών και συνοδών από το Υπουργείο Παιδείας

Μπαράζ προσλήψεων οδηγών και συνοδών από το Υπουργείο Παιδείας

Προσλήψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Ρόδο, Βόρεια Ελλάδα και Αττική, αναλυτικά οι προκηρύξεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μπαράζ έκδοσης προκηρύξεων ΑΣΕΠ για προσλήψεις οδηγών σχολικών λεωφορείων και συνοδών από το υπουργείο Παιδείας.

Οι προκηρύξεις εκδίδονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

Αναλυτικά

Ρόδος: Νέες προσλήψεις στην Α/Βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα το Δήμο Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και θα διαρκέσουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2023. Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Ιουλίου 2022.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

ΔΕ Οδηγών (με ψηφιακό ταχ/φο)- 1 θέση
ΔΕ Συνοδών - 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση e-mail: mail@naigaiou.pde.sch.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Τ.Κ. 84100, Σύρος, υπόψιν κου Δαλέζιου Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 22810 79615)

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πρόσληψη 32 υπαλλήλων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Την πρόσληψη 32 υπαλλήλων προωθεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για 10 μήνες όχι πέραν της 30/6/2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε από την Πέμπτη 7 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

Προσλήψεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και θα διαρκέσουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την προκειμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΔΕ Οδηγών (με ψηφιακό ταχ/φο)- 5 θέσεις
ΔΕ Συνοδών - 5 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση e-mail: mail@kmaked.pde.sch.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001 – Θέρμη Θεσσαλονίκης, υπόψη κ. Στεφανόπουλου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2310 474814).

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

#ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ #ΟΔΗΓΟΙ #ΣΥΝΟΔΟΙ #ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΠΑΙΔΕΙΑΣ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/wdTbrvA
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->