ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ


Από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός του δήμου Λαμιέων, στην πλaτεία Πάρκου και οδό Σατωβριάνδου.  

Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Ν.4463/2017 (ΦΕΚ 42Α/30-03-2017).

lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.