ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ.267,274 & 296 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ.267,274 & 296 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ημ/νια: 09/07/2018 11:32:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΦΥΩΛΚ-ΨΗΓ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2u4sHlc
via IFTTT https://ift.tt/eA8V8J
Από το Blogger.