Ενημέρωση προς τους εμπόρους από το Δήμο Λοκρών


Ο Δήμος Λοκρών, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ενημερώνει τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στην οδό Εθνικής Αντίστασης (να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών) να συμμετέχουν σε συνεργασία με τον Δήμο Λοκρών, ώστε να υποβληθεί πρόταση προς χρηματοδότηση.

          Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η πρόταση χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο τον Δήμο Λοκρών και Συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, (επειδή ο εμπορικός Σύλλογος Αταλάντης δεν έχει μόνιμο υπάλληλο)  που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Για την συμμετοχή των επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:
i) η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης

και

ii) η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης.

Ο Δήμος (Δικαιούχος) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία από τις κατηγορίες:
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».

Ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία:
«Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» και προαιρετικά στην κατηγορία: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής».
Mέσω του προγράμματος αυτού μπορεί να αναβαθμιστεί και προωθηθεί πλήρως η εμπορική περιοχή της Αταλάντης , χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε έως και στις 14/9/2018 για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, με τα τηλ 2233023707, 2233080888 κ.Παπαϊωάννου


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

Επισυνάπτονται τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία:
1) Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής Επιχείρησης (.docx)
2) Ενημερωτικό Έντυπο (.pdf)

www.dimos-lokron.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.