ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 72 ΚΑΙ 79 ΤΟΥ ΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4067/2012, ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 72 ΚΑΙ 79 ΤΟΥ ΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4067/2012, ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
Ημ/νια: 12/10/2018 12:59:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6684ΩΛΚ-6ΚΧ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2yy2htI
via IFTTT
Από το Blogger.