ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Β & ΤΜΗΜΑ Γ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Β & ΤΜΗΜΑ Γ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 08/11/2018 10:59:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Θ4ΩΛΚ-4ΘΨ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2OzxRgy
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.