Συγκρότηση Συμβουλίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Δράσης στη Λαμία


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΔΡΑΣΗΣ στη ΛΑΜΙΑ

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για το άνοιγμα του διαλόγου με στόχο την πολιτιστική ανασύνταξη και την συγκρότηση ενός Συμβουλίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Δράσης στο Δήμο Λαμίας. Στην πρώτη αυτή συνάντηση καταλήξαμε και προτείνουμε τα εξής:

Διαπιστώνουμε:

- σαφή έλλειψη υποδομών και χώρων πολιτισμού

- εκδηλώσεις «από τα πάνω»

- γραφειοκρατική πολλές φορές αντίληψη «να βγούμε από το καθήκον» ή «να δείξουμε ότι γίνονται εκδηλώσεις και ό,τι μας κάτσει»,

- άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό και την τέχνη να μένουν στο περιθώριο και

- συγκεντρωτική πρακτική της δημοτικής αρχής και μη λειτουργία συμμετοχικών θεσμών με αποτέλεσμα κυρίαρχα θέματα της πολιτιστικής ζωής της πόλης να αντιμετωπίζονται «δημαρχοκεντρικά» με τη δημιουργία σε πολλές περιπτώσεις αδιαφανών συνθηκών.

Επίσης:

- την άναρχη και άτσαλη εμφάνιση της πόλης σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με τη ρύπανση από τις αφίσες συμπαθών καλλιτεχνών να κρέμονται κατά το γνωστό τρόπο, δίνοντας στους επισκέπτες το στίγμα της αισθητικής του δήμου και λειτουργώντας καταλυτικά στο υποσυνείδητο του δημότη, ιδιαίτερα των νέων.

- την μη αντιμετώπιση και ανάδειξη θεμάτων της σύγχρονης κοινωνίας όπως η γνώση, η επιστήμη, η θρησκεία, η καθημερινότητα, τα ΜΜΕ, η οικογένεια, οι κοινωνικές σχέσεις και η τάση για απομόνωση, ο ελεύθερος χρόνος και η ψυχαγωγία, ιδιαίτερα των νέων και των φοιτητών.

Υποστηρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη πρόταση για τον πολιτισμό, που να περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου και να έχει ξεκάθαρο στόχο και μόνιμο χαρακτήρα. Υπάρχει ανάγκη για ένα νέο πολιτιστικό πλαίσιο δράσης, που θα κινητοποιεί όλες τις δημιουργικές και πνευματικές δυνάμεις του τόπου μας, θα χρησιμοποιεί τα μέσα, τους χώρους και τις υποδομές που διαθέτει η πόλη, θα αξιοποιεί την πνευματική μας κληρονομιά, θα έχει διάρκεια όλο το έτος και θα απευθύνεται σ’ ολόκληρη την κοινωνία.

Θεωρούμε ότι η δημιουργία συμμετοχικών θεσμών στον τομέα της πολιτιστικής δράσης είναι ο μοναδικός ίσως δρόμος. Η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, η συνάντηση των δημοτών μέσα από αθλητικούς, καλλιτεχνικούς και λογοτεχνικούς αγώνες, λαϊκές γιορτές, επικοινωνιακά μέσα και η ένταξη όλων αυτών των προσπαθειών σε συμμετοχικές λειτουργίες, θα πρέπει να είναι συνεχώς στην ημερήσια διάταξη.

Προτείνουμε τη συγκρότηση ενός Συμβουλίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Δράσης με στόχους:

- Την καταγραφή του καλλιτεχνικού δυναμικού,

- Την καταγραφή όλων των υποδομών και χώρων πολιτιστικής δράσης

- τη συγκέντρωση των απόψεων ειδικευμένων καλλιτεχνών γύρω από την πολιτιστική ανάπτυξη,

- τη συγκρότηση της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου από δημότες με γνώμονα την όρεξη για δουλειά και τη διάθεση του χρόνου, και

- την ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του πνεύματος.
Στο Συμβούλιο να συμμετέχουν όλοι, όσοι αποδεδειγμένα έχουν έργο καλλιτεχνικό: λογοτέχνες, ζωγράφοι, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικότερα λόγιοι και καλλιτέχνες της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι φορέων με καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα και να εμπλουτίζεται διαρκώς από μέλη, που θα προτείνουν οι ίδιοι οι δημότες.

Μια φορά το χρόνο να γίνεται το Ετήσιο Συνέδριο των μελών του Συμβουλίου, στο οποίο θα καταγράφονται οι απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις των επίτιμων μελών, θα γίνεται απολογισμός της χρονιάς που πέρασε επικεντρώνοντας στις αδυναμίες, θα γίνεται καταγραφή και αναφορά στις ελλείψεις υποδομών, αιθουσών κλπ και θα ορίζονται οι στόχοι και το διεκδικητικό πλαίσιο για τον επόμενο χρόνο. Θα χαράσσεται το πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης για την επόμενη χρονική περίοδο στους βασικούς άξονες, πιθανά χρονοδιαγράμματα, κοινές εκδηλώσεις κλπ και θα ορίζεται το επόμενο Συνέδριο ή και τα έκτακτα, αν εκτιμηθεί ότι κάποιοι λόγοι το επιβάλουν. Θα ξεχωρίζονται οι επιμέρους τομείς (θέατρο, κινηματογράφος, ζωγραφική, μουσική, χορός, λογοτεχνία κλπ) με σκοπό κάθε ένα μέλος να εντάσσεται αυτόματα στον τομέα του, όπου και θα καλείται να ορίσει τον υπεύθυνο του τομέα με πιθανή κυκλική εναλλαγή του ρόλου. Κάθε τομέας θα αναπτύσσει το δικό του πρόγραμμα μέσα στο χρόνο και θα απευθύνεται στην Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου για πιθανή βοήθεια, για το συντονισμό των κοινών εκδηλώσεων, για το κλείσιμο των αιθουσών κλπ.

Με άλλα λόγια προτείνουμε να αλλάξει ριζικά η αντίληψη σχετικά με την πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου. Οι δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη του μαζικού πολιτισμού, στη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων συμπολιτών μας στις γειτονιές, τις συνοικίες και τα χωριά, στα σχολεία και τους χώρους εργασίας. Να “μεταφερθεί” η ευθύνη στους φυσικούς φορείς του πολιτισμού με την φροντίδα και την οικονομική στήριξη του Δήμου.

Για τη σύνδεση όλων αυτών μπορεί να εκδίδεται ένα ενημερωτικό, ηλεκτρονικό έστω, περιοδικό, που να ενημερώνει τον δημότη για τα πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη μας, να δημοσιεύει απόψεις και κριτικές.

Η συνολική φιλοσοφία και στάση να είναι διεκδικητική απέναντι στα προβλήματα και ανεξάρτητη από τις προθέσεις της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Αυτό ο Δήμος, ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο, καλείται και οφείλει να το σεβαστεί και να αρθεί πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες και απόψεις, τις οποίες θα πρέπει να τις καταθέσει στο Συνέδριο ως ισότιμο μέλος των άλλων επίτιμων. Ο ρόλος του Δήμου θα είναι βοηθητικός και θα υλοποιείται με τους υπαλλήλους, τους συμβούλους και την Πολιτιστική Επιτροπή.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η συμμετοχή και η κοινή δράση είναι «είδος εν ανεπαρκεία» ίσως και «υπό εξαφάνιση». Οι στιγμές που ζούμε, η πολύπλευρη κρίση - οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική αλλά και κρίση αξιών - με τις στρατιές των ανέργων και των πολιτών κάτω από το όριο της φτώχειας, μας βάζουν όλους σε μεγαλύτερες ευθύνες και η πολιτιστική δράση έχει πολλά να προσφέρει.

Καλούμε όλους τους ανθρώπους της τέχνης, του πνεύματος και του πολιτισμού στο Δήμο μας να συνδράμουν με την ενεργή τους συμμετοχή στη διαμόρφωση και την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Για την ομάδα...Δ.ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ

Από το Blogger.