Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό λογότυπου-εμβλήματος-σήματος


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ – ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ,
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ & ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου (Φ.Δ.), προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό λογότυπου-εμβλήματος-σήματος, το οποίο θα συνοδεύει όλες τις δραστηριότητές του και θα χρησιμοποιείται σε όλο το έντυπο και μη έντυπο υλικό του Φ.Δ.

Δικαίωμα συμμετοχής/Υποβολή Προτάσεων:

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους.

Για τον νικητή του διαγωνισμού δεν προβλέπεται κανενός είδους αμοιβή, παρά ένα συμβολικό δώρο μικρής αξίας, βεβαίωση και αναφορά του ονόματός του με κάθε σχετική ευκαιρία. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται.

• Ο λογότυπος θα υποβληθεί ταχυδρομικά στα γραφεία του Φ.Δ. στην διεύθυνση Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου, Λουτρά Υπάτης
Τ.Κ. 35016 ΛΑΜΙΑ. Για διευκρινήσεις αναφορικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, αρμόδιος υπάλληλος ορίζεται η κα. Ελένη Κουρεμένου, τηλ. 22310 59007 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:30 π.μ. – 15:30 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το λογότυπο από 29/07/2019 μέχρι και 27/08/2019 (ημερομηνία ταχυδρομείου) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΛΟΓΟΤΥΠΟ Φ.Δ., υπόψη κας Ε. Κουρεμένου», σε έντυπη αλλά και σε Ηλεκτρονική μορφή (pdf και doc) σε CD ή
DVD. Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει σε ξεχωριστό χαρτί τα προσωπικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

• Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το Δ.Σ. του Φ.Δ.

• Η επίσημη παρουσίαση του λογοτύπου που θα διακριθεί θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Κριτήρια:

Ο κάθε λογότυπος θα πρέπει να είναι απλός, ευανάγνωστος και να παραμένει εύκολα στη μνήμη.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να στηρίζεται η δημιουργία του λογοτύπου είναι:

•Η πρωτοτυπία και η λιτότητά του.

•Η μοναδικότητα και η αυθεντικότητά του.

•Η εύκολη απομνημόνευσή του από το κοινό.

•Η δυνατότητα αποτύπωσής του σε οποιοδήποτε υλικό ή μέσο (π.χ. ιστοσελίδα, εφημερίδα κ.ο.κ.)

•Ο άρτιος τεχνικά και καλλιτεχνικά σχεδιασμός, με στόχο τη σωστή εκτύπωσή του σε ασπρόμαυρη, μονόχρωμη ή έγχρωμη μορφή, ώστε να είναι κατάλληλος για πολλαπλές εφαρμογές.

•H δυνατότητα αξιοποίησής του για διάφορες ανάγκες του Φορέα, όπως π.χ. σφραγίδα κ.λ.π.

•Ο λογότυπος θα πρέπει να παραπέμπει στο ρόλο και την αποστολή του Φ.Δ.

Προδιαγραφές:

Τεχνικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό του λογοτύπου

1. Ο λογότυπος πρέπει να είναι πρωτότυπος και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό. Δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα,
διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρηθεί άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και εκμετάλλευσης.

2. Ο λογότυπος μπορεί να σχεδιαστεί σε μορφή vector-eps (διανυσματικό) ή σε μορφή εικόνας PSD, TIFF ή JPEG μεγάλης ανάλυσης.

3. Τα χρώματα του λογότυπου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) και πρέπει να δοθεί ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν.

4. Ο λογότυπος πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο ή ανοιχτόχρωμο φόντο (reverse).

5. Ο λογότυπος πρέπει να είναι εκτυπώσιμος, ευανάγνωστος και σε μικρή διάσταση.

Υποχρεώσεις νικητή

1. Ο/Η δημιουργός του λογοτύπου υποχρεούται να παραδώσει τον λογότυπο, με τον τίτλο και στην αγγλική γλώσσα. Ο Τίτλος του ΦΔ στην αγγλική γλώσσα είναι: «Managment Body of Mt. Oiti National Park, Sperchios Valley and Maliakos Gulf»

2. Ο/Η δημιουργός του λογοτύπου αποποιείται των πνευματικών του δικαιωμάτων και το έργο του θα αποτελέσει ιδιοκτησία του Φ.Δ.

Δικαιώματα:

  • Ο Φ.Δ. θα έχει, επίσης, το δικαίωμα να τροποποιήσει και να αλλάξει τον λογότυπο, να δημιουργήσει διαφορετικές εκδοχές του λογοτύπου σε σχέση με το χρώμα, το μέγεθος, τη μορφή, την ανάλυση και γενικά όλες τις ιδιότητες χωρίς κανέναν περιορισμό.
  • Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογοτύπου θα πρέπει να ανατεθούν χωρίς αντιπαροχή στον Φ.Δ. Αποκλειστικό δικαίωμα σημαίνει πως κανένα άλλο άτομο δε θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου και του διαγωνιζομένου.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης,
Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου

Σπυρίδων Η. Ρίζος
Από το Blogger.