Γιάννης Οικονόμου: Σήμερα βρέθηκα στη Μαλεσίνα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις τελετές του Αγιασμού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο – Λύκειο


Σήμερα βρέθηκα στη Μαλεσίνα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις τελετές του Αγιασμού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο – Λύκειο.

Για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς καλή και δημιουργική χρονιά.

Θα πρέπει όλοι να δουλέψουμε ώστε το σχολείο και ιδιαίτερα το Δημόσιο σχολείο να καταστεί χώρος έμπνευσης, εξέλιξης, μόρφωσης και χειραφέτησης. Αυτό μας αφορά όλους. Την Πολιτεία, τους γονείς, τους δασκάλους και καθηγητές και φυσικά τους μαθητές.

Τώρα έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε ένα σχολείο που όχι μόνο θα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για να μπορούν τα παιδιά να σταθούν στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού αλλά και που θα προάγει την κριτική σκέψη, τη συνεργασία, την πρωτοβουλία, την αυτοπεποίθηση.

Για μία Παιδεία που θα δίνει στους νέους Έλληνες την κριτική, σφαιρική και ανθρωπιστική μόρφωση που χρειάζεται για να γίνουν μορφωμένοι πολίτες και δημιουργικοί άνθρωποι.


Από το Blogger.