Γιώργος Σαγιάς: Είναι αναγκαίο και ευκόλως υλοποιήσιμο να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Υποστήριξης (και) των ανύπανδρων εγκυμονουσών Ελληνίδων


Το γένος των Ελλήνων πρέπει να συνεχίσει να ζει και να δημιουργεί, εμβολιάζοντας την οικουμένη πνεύμα, πολιτισμό, σοφία, επιστημονική γνώση, έργα τέχνης, κάθε καλό. Όμως οι αρνητικοί δείκτες τού δημογραφικού στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις κατ' έτος πολλές χιλιάδες αμβλώσεις, τις εκτρώσεις, οδηγούν με ταχείς ρυθμούς τους Έλληνες, την Ελλάδα, σε αφανισμό. Είναι αναγκαίο και ευκόλως υλοποιήσιμο να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Υποστήριξης (και) των ανύπανδρων εγκυμονουσών Ελληνίδων ώστε η έκτρωση να μην θεωρείται "επιλογή" και η νέα ζωή που φέρουν μέσα τους να θεωρείται φυσικά ως χαρά και ευτυχία. Μεταξύ άλλων δομών, ακόμη και σύλλογοι που θα λειτουργήσουν για αυτό το σκοπό μπορούν να είναι μέρος της υποστήριξης ενός τέτοιου εγχειρήματος. Ένα πανελλήνιο δίκτυο τέτοιων συλλόγων, θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει την δυναμική τους. Γιατί η εγκυμοσύνη είναι χαρά και η ζωή/ζωές που θα φέρει στον κόσμο η Ελληνίδα μάννα ευτυχία. Όμως χρειάζεται εθνική συνείδηση, βούληση και νέα πολιτική.

Από το Blogger.