Παναγιώτης Στασινός: Σήμερα τιμούμε την Τρίτη Ηλικία αποδίδοντας έναν μόνο μικρό φόρο τιμής σε αυτούς που μας μεγάλωσαν και στήριξαν τόσα χρόνια την κοινωνία μας


Σήμερα τιμούμε την Τρίτη Ηλικία αποδίδοντας έναν μόνο μικρό φόρο τιμής σε αυτούς που μας μεγάλωσαν και στήριξαν τόσα χρόνια την κοινωνία μας.

Είναι υποχρέωση όλων μας να τους εξασφαλίσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να τους δώσουμε την δυνατότητα να είναι για πάντα ενεργοί και χρήσιμοι πολίτες.

Προς τον σκοπό αυτό η βελτίωση των συνθηκών των ΚΑΠΗ,η στελέχωσή τους με νέο προσωπικό και η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης,πρόληψης και παρακολούθησης της υγείας των ατόμων της τρίτης ηλικίας πρέπει να αποτελούν στόχο και σκοπό σε κάθε δημοτική αρχή.

Από το Blogger.