Γιώργος Σαγιάς: Ένας από τους πυλώνες τής ανεξαρτησίας και της δύναμης ενός έθνους είναι η Στρατιωτική Βιομηχανία


Ένας από τους πυλώνες τής ανεξαρτησίας και της δύναμης ενός έθνους είναι η Στρατιωτική Βιομηχανία. Είναι αναγκαία για εθνικούς και αναπτυξιακούς λόγους. Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι με τις αναγκαίες και απαραίτητες γνώσεις, τα "μυαλά", υπάρχουν, τόσο για την ανάπτυξη συμβατικής στρατιωτικής βιομηχανίας όσο και πρωτοποριακής και καινοτόμας. Επίσης υπάρχουν εγκαταστάσεις αλλά και κατάλληλοι χώροι για δημιουργία νέων εγκαταστάσεων. Επιπλέον, υπάρχουν Έλληνες άνεργοι αλλά και εξειδικευμένοι επιστήμονες (που βρίσκονται εντός Ελλάδας ή ανήκουν στον ελληνισμό τής διασποράς) οι οποίοι μπορούν άμεσα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Χρειάζονται όμως δύο ακόμη σημαντικά στοιχεία για να λειτουργήσει το ανωτέρω: 

1)Πολιτική βούληση για βήματα προς την εθνική ανεξαρτησία, γεγονός που θα σήμαινε -μεταξύ άλλων- μεγάλη οικονομία κλίμακας, καταπολέμηση τής ανεργίας, πραγματική ανάπτυξη μέσω τής βιομηχανίας, ενίσχυση τής ασφάλειας τής χώρας μας. Συγχρόνως όμως θα σήμαινε και μείωση των εξοπλισμών από ξένες χώρες σε βάθος χρόνου, δηλαδή απόσβεση τού κεφαλαίου που χρειάζεται για υποστήριξη και προώθηση τής στρατιωτικής βιομηχανίας και χρησιμοποίηση των κονδυλίων υπέρ υγείας, παιδείας και πολιτισμού. 

2)Εθνικός Σχεδιασμός βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων αλλά και τής προοπτικής. Μετά την πρώτη ιεράρχηση, άμεση εγγραφή στον προϋπολογισμό αντίστοιχου "κωδικού" χρημάτων. Για τους υποστηρικτές των λεγομένων "μνημονίων" και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις άθλιες δεσμεύσεις κυβερνήσεων τού τόπου μας, σημειώνουμε ότι ακόμη και με την δική τους προσέγγιση και ως μεταβατικό στάδιο, μπορούν να προτείνουν "ισοδύναμα" (ειδικά για μια τέτοια πρόταση που οδηγεί στην ανάπτυξη). Η ανάπτυξη ελληνικής Στρατιωτικής Βιομηχανίας είναι εφικτή αλλά χρειάζεται εθνική συνείδηση, εθνικό σχεδιαμό και πολιτική βούληση. Επιβάλλεται! Η υποστήριξη ελληνικών εθνικών κινημάτων, η δικτύωση τους και ο συντονισμός τους, είναι βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εξαρτάται και από εμάς!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.