Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας για τη μεταλιγνιτική εποχή και το μέλλον του τόπου

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας για τη μεταλιγνιτική εποχή και το μέλλον του τόπου

Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της βίαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή με το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων μεταξύ των οποίων και ΑΗΣ Μελίτης στην Φλώρινα, έβγαλε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας κατά την έκτακτη συνεδρίαση του για τις εξελίξεις στο τομέα της ενέργειας. Με το ψήφισμα του το δημοτικό συμβούλιο προτείνει τη συνέχιση της λειτουργίας της υπερσύχρονης καταλυτικής μονάδας της «Μελίτης 1» τουλάχιστον μέχρι το 2038 που είναι και το χρονικό όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Κατασκευή με μετατροπή της άδειας της λιγνιτικής μονάδας «Μελίτη 2» σε φυσικού αερίου, τη  λειτουργία της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, Μελίτης που είναι ζωτικής σημασίας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όπως αναφέρει στο ψήφισμα του η ανάγκη πολιτικής υποστήριξης για χορήγηση δωρεάν πιστοποιητικών CO2 και στη χώρα μας, που θα δώσει προοπτική στη λιγνιτική παραγωγή για τα επόμενα 20 χρόνια, κάτι που δεν έγινε το 2014.  Επισημαίνεται ακόμα ότι «'η περιοχή σήμερα δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους «κραδασμούς» που προκύπτουν από την χειμάζουσα οικονομική κατάσταση. Αυτό λοιπόν που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για μας είναι η μετάβαση, να είναι δίκαιη. Να μη μείνει δηλαδή ο τόπος μας χωρίς υποστήριξη, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έδωσε τα πάντα για να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας! Έτσι παράλληλα είναι ανάγκη να κινηθούμε σε ένα σύνολο δράσεων όπως:Η σύσταση ενεργειακής κοινότητας στον δήμο μας.
Η ενεργειακή αναβάθμιση, «πράσινη ανακαίνιση», των δημοτικών (σχολικών) κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Η δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου που θα εξασφαλίζει την διανομή του σε όλο το Δήμο Φλώρινας.
Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Βιομηχανικής Περιοχής με παράλληλη στήριξη σύγχρονων επενδυτικών πλάνων επιχειρήσεων.
Η αξιοποίηση του υπάρχοντος γεωθερμικού πεδίου της περιοχής για θέρμανση των Πανεπιστημιακών και Δημοτικών κτηρίων καθώς και κοινόχρηστων χώρων.
Η εδαφική αποκατάσταση των ορυχείων και η επιστροφή τους στην τοπική κοινωνία για αξιοποίησή τους, τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στην εγκατάσταση Α.Π.Ε.

Ο σχεδιασμός προγραμμάτων προετοιμασίας ανθρώπινου δυναμικού.
Η δημοπράτηση και η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της λεκάνης της Φλώρινας από το φράγμα Τριανταφυλλιάς και τους ταμιευτήρες Κολχικής και Παρορίου.
Η κατασκευή του κάθετου άξονα Πτολεμαΐδα – Φλώρινα και των υπολοίπων οδικών αξόνων, Φλώρινα-Πισοδέρι-Πρέσπα, και Φλώρινα-Υδρούσα-Νυμφαίο.
Η γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
Η επιδότηση των ενεργειακών φυτών για χρήση τους στην λειτουργία των τηλεθερμάνσεων.
Η υποστήριξη – προβολή του Τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
Η εκπόνηση μελέτης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των μονάδων καθώς και για το ύψος των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/37RUWGe
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.