Προϋπολογισμός Δήμου

Γράφει ο Οικονομολόγος Γιάννης Σκούφιας –  25.3.2020

 

 

Ίσως οι περιστάσεις λόγω covid-19 δεν προσφέρονται για να γράψω για τα δημοτικά δρώμενα, αλλά … κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα, η πανδημία του κορώνα ιού θα αντιμετωπιστεί… και θα βρεθούμε στην επόμενη μέρα και γι αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε με τον Προϋπολογισμό και εν γένει την Οικονομική Κατάσταση του Δήμου μας.

 

 

Σήμερα αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποφάσεις της ΑΔΘΣΕ με τις οποίες [1] απορρίφθηκε η προσφυγή μου για ΜΗ έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας και [2] επικυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Έτους 2020.

 

Για την ιστορία και μόνο, κρίνω ότι οφείλω να σας ενημερώσω για τους λόγους της προσφυγής μου και για το σκεπτικό της απόρριψης αυτής, και ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα μελετώντας τα συνημμένα αρχεία.

·         Αρχείο όπου εμφανίζονται [α] Οι λόγοι της προσφυγής μου [β] Η υπερασπιστική γραμμή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου [γ] Η θέση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και [δ] Μια κριτική ΜΟΥ επί των απόψεων του Δήμου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

·         Οι 4 πίνακες που υποστήριζαν την προσφυγή μου

 

Προς διευκόλυνσή σας, στο παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται και οι ημερομηνίες όλων των ενεργειών  από τις οποίες ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα.

 

10.3.2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζει τον Π/Υ

12.3.2020

Αναρτάται ο Π/Υ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

16.3.2020

Αποστέλλω την προσφυγή μου στην ΑΔΘΣΕ – Συντονιστή κ. Ντίτορα

17.3.2020

Το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Φθιώτιδος, με το έγγραφο υπ. αριθμ. 1858/38677/17.3.20 ζητά από Δήμο Καμένων Βούρλων εντός αυστηρά αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών, προκειμένου να εξετάσουν την προσφυγή μου, τις απόψεις της Οικονομικής Υπηρεσίας επί των αιτιάσεών μου. Και στο έγγραφο επισυνάπτει την προσφυγή μου και τους συνοδευτικούς πίνακες

17.3.2020

Ο Δήμος με το έγγραφο υπ. αριθμ. 1874/17.3.20 απαντάει στο ως άνω έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Νομού Φθιώτιδος

19.3.2020

Η ΑΔΘΣΕ με το έγγραφο υπ. αριθμ. 4159/39190/19.3.20 ενημερώνει το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Φθιώτιδος, για να προβεί στις κατά νόμο δικές του ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας, επισυνάπτοντας τα αρχεία της προσφυγής μου και των 4 πινάκων που την υποστηρίζουν

20.3.2020

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΚΒ με θέματα που άπτονται του Π/Υ

24.3.2020

Το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Φθιώτιδος, με το έγγραφο υπ. αριθμ. 1883/39367/24.3.20 αποφασίζει την απόρριψη της προσφυγής μου και με το έγγραφο 1903/39743/24.3.20 επικυρώνει τον Π/Υ του Δήμου

 

Ερωτήματα

1.    Πως το Τμήμα της ΑΔΘΣΕ του Ν. Φθιώτιδος ενώ ενημερώνεται για την προσφυγή μου στις 19.3.20 … έχει ήδη ζητήσει από τις 17.3.20 με έγγραφό του την άποψη του Δήμου επί των λόγων της προσφυγής μου, επισυνάπτοντας και την προσφυγή και του 4 επισυναπτόμενους πίνακες ; Έχει μαντικές ικανότητες ;  

2.    Πως το Τμήμα της ΑΔΘΣΕ στο Ν. Φθιώτιδος βγάζει απόφαση επί της προσφυγής μου στις 24.3.2020 δηλ. πριν περάσουν οι κατά νόμο 15 ημέρες για προσφυγή από την ανάρτηση της απόφασης του ΔΣ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ που έγινε στις 12.3.20 και ταυτόχρονα πάλι στις 24.3.2020 επικυρώνει τον Π/Υ ;

3.    Αφού το 15μερο δεν έχει ακόμα λήξει και αν γίνει ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ αύριο 26.3.2020 τι θα κάνει ; Θα ακυρώσει την επικύρωση του Π/Υ μέχρι της εξέτασης της Νέας Προσφυγής ;

4.    Πως γνώριζε ο Δήμαρχος την απόρριψη της προσφυγής μου και στις 20.3.2020 έβγαλε πρόσκληση σύγκλισης της Οικονομικής Επιτροπής για τις 26.3.2020 με θέματα που άπτονται του Π/Υ ;

 

Δυστυχώς, εγώ, δεν έχω απαντήσεις.

Εσείς ;

Αν εσείς έχετε, σας παρακαλώ, μην κάνετε πολύ θόρυβο γιατί μπορεί να ενοχλήσετε τους συμπολίτες μας που κοιμούνται… και αφήστε το θεάρεστο έργο της διάλυσης της Δήμου στα χέρια των Υπηρεσιακών και Αιρετών Παραγόντων !!!

 

------------------------------------------
 

 via ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Blog https://ift.tt/2Uz0M9G
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.