Ερχεται αυτοματοποίηση στην κατάρτιση για το Μητρώο Αρρένων

photo: Eurokinissi

Ομάδα Εργασίας η οποία θα έχει ως αντικείμενο την απλούστευση της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου αρρένων μέσω της απ' ευθείας εξαγωγής από «Μητρώο Πολιτών» συστήνει το υπουργείο Εσωτερικών

Έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι η καταγραφή και αποτίμηση των υφιστάμενων διαδικασιών που αφορούν το Μητρώο Αρρένων και της υφιστάμενης λειτουργίας των Τμημάτων Μητρώου Αρρένων στους Δήμους και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως προς τις επιχειρησιακές διεπαφές των τμημάτων με άλλους Οργανισμούς (φορείς του Δημοσίου Τομέα ή άλλους).

Παράλληλα η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει στην ιεράρχηση - κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών με βάση:

α) το βαθμό συμβολής τους στους στόχους του έργου,

β) τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους (συχνότητα χρήσης - ζήτησης, βαθμός αυτοματοποίησης και διαλειτουργικότητας κ.ά.)

Επίσης θα προχωρήσει σε κατάρτιση ολοκληρωμένης πρότασης θεσμικών παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν το Μητρώο Αρρένων, η αναθεώρηση και ο ανασχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου και ο σχεδιασμός - θεσμοθέτηση των αντίστοιχων παρεμβάσεων για την ψηφιακή αποτύπωσή του ενώ θα προχωρήσει σε κατάρτιση πλάνου δημοσιότητας και επικοινωνίας της δράσης.

Η Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη της.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε κάθε δήμο ή κοινότητα του Κράτους τηρείται ειδικό βιβλίο, που ονομάζεται μητρώο αρρένων και στο οποίο είναι γραμμένοι οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι.

Σε κάθε νομαρχία και κάθε στρατολογικό γραφείο τηρείται, επίσης, όμοιο αντίτυπο του μητρώου αρρένων όλων των δήμων και κοινοτήτων, που υπάγονται στην περιφέρειά τους.

Όλοι οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι, που διαμένουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό υποχρεούνται να είναι γραμμένοι σε μητρώο αρρένων δήμου ή κοινότητας του Κράτους.via Ειδησεις https://ift.tt/2Y9COF6
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.