ΘΡΑΣΟΣ! ΜΙΛΑΕΙ κι ο ζάμπλουτος (γεν. γραμματέας Τουρισμού) Λούλης που διόρισε τη γυναίκα του...

Από το Blogger.