Η "Στερεά Υπεροχής" για τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς. (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.)


Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, πριν την Ημερήσια Διάταξη, πραγματοποιήθηκε από την περιφερειακή Αρχή,οικονομικός απολογισμός του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς.


Στη συζήτηση που ακολούθησε, για τον οικονομικό απολογισμό του Οργανισμού, (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.), η παράταξή μας, επισήμανε:


  • το στρεβλό τρόπο λειτουργίας του,


  • την απουσία στρατηγικής,


  • την έλλειψη τεκμηρίωσης των δαπανών,


  • την απουσία συνοδευτικής έκθεσης πεπραγμένων και


  • καυτηρίασε τη διαχείριση, που δυστυχώς κινείται στη λογική του πελατειακού συστήματος.


Η δήθεν ενημέρωση, για τη λειτουργία του Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε., κατά την προηγούμενη περίοδο, αξιολογείται και κρίνεται ως ελλιπής και προβληματική.


Η παράταξή μας θα συνεχίζει να αγωνίζεται για πλήρη διαφάνεια, για χρηστή διοίκηση, για αρχές και κανόνες στην άσκηση εξουσίας, για ισοπολιτεία, για λογοδοσία στο περιφερειακό συμβούλιο και φυσικά θα συνεχίσει να ασκεί κριτική και έλεγχο, όπως ο θεσμικός της ρόλος αλλά και η συνείδησή των μελών της παράταξης το επιβάλλουν.
Από το Blogger.